Over Het Privacy Huys

De omgang met persoonsgegevens? Dat staat bij ons als een huys!
Zonder persoonsgegevens kunnen veel bedrijfsprocessen en –doelen niet worden uitgevoerd of geoptimaliseerd. Een júiste verwerking van persoonsgegevens, rekening houdende met vigerende wet- en regelgeving, biedt echter veel kansen. Het Privacy Huys helpt u graag om die kansen in kaart te brengen én te benutten. Heeft u geen structurele ondersteuning nodig, maar wenst u toch inzicht in de kansen en bedreigingen van informatie- en privacybescherming? Ook dan helpen we u ook graag!

Privacy van informatie is de afwezigheid van informatie over onszelf bij anderen en bovendien het verbod aan anderen om zonder onze toestemming die informatie te verwerven

Het Privacy Huys2019

Direct contact opnemen voor informatie of advies