Het Gegevenshuis zet Privacy op de kaart

Medewerkers aan de slag met privacy en beveiliging. Het Gegevenshuis heeft dit jaar stelselmatig de thema’s privacy en beveiliging aangepakt. Er werd een scan uitgevoerd van de huidige situatie, afgezet tegen de (nieuwe) wet- en regelgeving, er werd een miniconferentie met de deelnemers gehouden en een concept beleidsplan opgesteld, dat na vaststelling door het Algemeen […]