Privacy presentatie bij Alcaleph

Het Privacy Huys verzorgde op donderdag 7 september een privacy en informatiebeveiliging event voor relaties van Alcaleph. Alcaleph, bekend als opleider op het gebied van veiligheid wilde haar relaties naast fysieke veiligheid ook informeren over digitale veiligheid en privacy. Het geen resulteerde in een leerzaam en interactief event met de aanwezige veiligheidskundige uit diverse sectoren. […]

Privacy Masterclass Brightlands Health Campus

Als partner van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen werkt Het Privacy Huys nauw samen met de andere Brightlands Campi. Zo speelt Privacy en Informatiebeveiliging een steeds grotere rol in de gezondheidszorg. Zodoende  ontstond het idee voor een internationale Privacy & Informatiebescherming Masterclass op de Brightlands Health campus in Maastricht. De Masterclass mocht op grote […]

Het Privacy Huys – een van de Key sprekers op Privacy evenement Primair Onderwijs

Het Primair Onderwijs in Zuid-Limburg organiseerde op donderdag 29 juni een privacy evenement voor de schoolbesturen aangesloten bij de stichtingen van INNOVO, Kindante, Movare en Mosalira. De opkomst van zo’n 100 schoolbestuurders bevestigt dat het thema Privacy en Informatiebescherming ook bij scholen op belangstelling kan rekenen. Het Privacy Huys, actief als partner in Privacy & […]

Bijeenkomst “Digitale hygiëne en veiligheid” groot succes

Op 9 mei jongstleden organiseerde Het Privacy Huys samen met KPN, Innervate en Brightlands de geslaagde bijeenkomst “Digitale hygiëne en veiligheid”. Met nog 12 maanden te gaan tot het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018 een actueel en belangrijk thema. Het aantal van 130 inschrijvingen geeft eens te meer […]