Het Gegevenshuis zet Privacy op de kaart

Medewerkers aan de slag met privacy en beveiliging.

Het Gegevenshuis heeft dit jaar stelselmatig de thema’s privacy en beveiliging aangepakt. Er werd een scan uitgevoerd van de huidige situatie, afgezet tegen de (nieuwe) wet- en regelgeving, er werd een miniconferentie met de deelnemers gehouden en een concept beleidsplan opgesteld, dat na vaststelling door het Algemeen Bestuur geschikt is voor implementatie. Het personeel is de belangrijkste schakel om succesvol beleid- en regelgeving uit te voeren. Daarom werd door Richard Schols, die samen met Werny Berns namens het Privacy Huys dit traject begeleidt, een voorlichting gehouden voor het personeel. De geboeidheid en actieve rol van de medewerkers bij de presentatie verraadt dat zij er helemaal voor willen gaan. Richard was er goed op voorbereid en wist extra indruk te maken door na afloop een taart aan te bieden waarop de belangrijkste gedragsregels waren samengevat. De liefde voor privacy en beveiliging ging dan ook goed door de maag. Maar ook daar was Richard op voorbereid: de gedragsregels werden ook op posters aangeleverd, zodat deze voor iedereen te lezen zijn ook lang nadat de taart het lichaam heeft verlaten.