GDPR. Het is 5 voor 12!

Privacy als onderdeel van Blockchain Pain or Gain?

Voor kaarten of meer informatie ga naar: http://www.limburg.pro

GDRP of in het nederlands AVG volgt de Wet bescherming persoonsgegevens in mei 2018 op.
De GDPR, General Data Protection Regulation, of in het Nederlands AVG, algemene verordening gegevensbescherming, is de grootste wetswijziging op het gebied van databescherming in dertig jaar.

De grote van de impact, wordt nog door veel bedrijven onderschat. Op een groot aantal vlakken zal deze wetswijziging van invloed zijn, waar helaas de meeste bedrijven nog niet eens van op de hoogte zijn.
Tijdens het event “Blockchain Pain or Gaan?” zal Het Privacy Huys zitting nemen in een interactief panel met de GDPR experts van het zuiden, om onze visie te geven op de wijzigingen, praktische handvaten en tips te geven om zaken aan te pakken.