“Wij streven naar een wereld waarin organisaties en personen bewuster omgaan met de kansen en risico’s van de voortdurend groeiende verwerking van persoonsgegevens”

Privacy

“Privacy van informatie is de afwezigheid van informatie over onszelf bij anderen en bovendien het verbod aan anderen om zonder onze toestemming die informatie te verwerven”

 

Waarom informatiebescherming nu?

Moderne technologie draagt bij aan de indrukwekkende groei van het verzamelen en koppelen van persoonsgegevens. Hierdoor ontstaan zorgen omtrent ieders privacy. Publieke opinie en marktdwang voeren de druk op om privacy serieus te nemen.

Vanuit de regelgeving ontstaat steeds meer druk. Het verzamelen, combineren en delen van persoonsgegevens is aan strenge regels gebonden. De Wet Bescherming Persoonsgegevens schrijft onder andere voor dat persoonsgegevens adequaat beschermd moeten worden. 

Ook zijn organisaties vanaf 1 januari 2016 verplicht om datalekken binnen 72 uur te melden.

De Europese Unie heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangenomen. Deze zal vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn met striktere en uniforme privacyregels binnen de EU tot gevolg.

Privacy test

◼︎ Bent u bekend met de actuele privacy wetgeving in Nederland en Europa?

◼︎ Kent u de impact van de privacy wetgeving op uw organisatie?

◼︎ Heeft uw organisatie een privacybeleid?

◼︎ Zijn er privacy gedragsregels voor uw medewerkers?

◼︎ Bent u bekend met de bewaartermijnen van persoonsgegevens?

◼︎ Informeert u de klant of medewerker met welk doel zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt?

◼︎ Bent u voorbereid op de gevolgen van een datalek?

Heeft u één of meerdere vragen met nee beantwoord dan is de kans groot dat u in strijd handelt met de privacy wetgeving.

Neem dan contact met ons op.

Privacy Manager as a Service

Personen baseren hun keuze voor een organisatie waarmee ze in zee gaan, steeds vaker op de vraag of deze veilig en correct omgaat met privacygevoelige informatie. 

Veel organisaties hebben onvoldoende kennis van  de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens of van de nieuwe Europese regelgeving die in 2018 van toepassing zal zijn.

U beseft dat uw organisatie onvoldoende grip heeft op bescherming van persoonsgegevens en daarmee risico loopt op boetes en imagoschade. 

U wilt hier op korte termijn verbetering in aanbrengen maar beschikt niet over de gewenste kennis en/of capaciteit.

Met ons product “Privacy Manager as a Service” zorgen wij dat uw organisatie voor een vast bedrag per maand de beschikking krijgt over een vaste gecertificeerde Privacy Manager.

Voor meer info klik [hier]

 

Workshop privacy awareness

Doel van de workshop:
 • op laagdrempelige wijze inzicht geven in de regelgeving, risico’s en kansen van de verwerking van persoonsgegevens.
 • de weg wijzen in de huidige en toekomstige regelgeving rondom bescherming van persoonsgegevens.
 • het aanreiken van handvatten hoe u privacy in de dagelijkse praktijk binnen uw organisatie kunt waarborgen.
 • meldplicht datalekken
Doelgroep: managers, bestuurders en medewerkers van organisaties en iedereen die met vragen zit over wat wel en is toegestaan bij verwerking persoonsgegevens en hoe de organisatie dit kan borgen.

Het programma: We starten met een korte historische terugblik op het ontstaan van de eerste privacyregels. Vervolgens leiden we u langs de highlights van de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en de aankomende Europese Regelgeving.

Interactie: Aan de hand van voorbeeldvragen dagen we de zaal uit om mee te denken over dagelijks voorkomende dilemma’s. testvragen “hoe privacy proof is mijn organisatie. Voorbeelden uit de pers wat er misgaat. Specifieke onderwerpen zoals “meldplicht datalekken” (wat is een datalek?) en Informatiebescherming komen aan de orde.

Maatwerk: Aandacht voor aanvullende sectorregelgeving wordt afgestemd op de voor deelnemers relevante sectoren.

Privacy Programma: Bij dit onderdeel reiken we handvatten aan om uw organisatie privacy proof te laten worden.
 

Privacy College

Bij het gros van de MKB-bedrijven is de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens beperkt en overzichtelijk waardoor het redelijk eenvoudig is om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te gaan voldoen.

Onder professionele begeleiding wordt u samen met enkele “metgezellen”, in “Het Privacy College”, begeleidt om na 6 bijeenkomsten de zaken rondom privacy op orde te hebben.

Het Privacy College:

◼ Faciliteert 6 maandelijkse, klassikale bijeenkomsten met maximaal 10 deelnemers

◼ Zorgt voor bewustwording rondom het thema privacy

◼ Stelt tools/templates beschikbaar die tijdens de bijeenkomsten besproken worden

◼ Verwacht dat de deelnemers tussen de bijeenkomsten met deze kennis, tools/templates binnen hun eigen organisatie aan de slag gaan.

◼ Bespreekt en corrigeert waar nodig gezamenlijk met de deelnemers de resultaten van het “huiswerk”

◼ Zorgt dat kennis wordt opgebouwd en u kunt netwerken met de “metgezellen”

Klik hier voor de leaflet over “Het Privacy College”

Voor de beschikbare data klik [hier]
 

 

Helpdesk

Doel: Snel antwoord op uw vragen rondom het thema Privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Via onze helpdesk krijgt u snel een algemeen antwoord gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld:

 • wat mag wel en niet?

 • welke verplichtingen rusten er op mij?

 • ben ik verantwoordelijk of is mijn opdrachtgever verantwoordelijk?

 • hoe lang mag ik persoonsgegevens bewaren?

 • moet ik een datalek wel of niet melden?

 • waar moet een bewerkersovereenkomst, privacyverklaring, cookieverklaring aan voldoen?

Doelgroep: Bedrijven en organisaties die grote personeelsbestanden en klantenbestanden beheren, en dus persoonsgegevens verwerken.

Middelen: Onze Privacy Officers zijn minimaal CIPP/E gecertificeerd. Vragen die in de mailbox van onze helpdesk binnenkomen worden binnen 2 werkdagen beantwoord. Bij aanvang  van het abonnement ontvangt u eerst een privacy-workshop.

Voor de diverse Privacy Helpdesk abonnementen klik hier.

Kansen

Het Privacy Huys zorgt voor kansen.

Het verzamelen, verwerken en koppelen van persoonsgegevens neemt een grote vlucht. Organisaties zijn verplicht zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Doen zij dit niet dan lopen zij risico’s op boetes en imago schade.

Big data, smart services en tailor-made marketing zijn kansen die zich aandienen. Het op orde hebben van een privacy programma zorgt ervoor dat uw organisatie op een veilige, legitieme en succesvolle manier aan de slag gaat met deze nieuwe kansen.

Een organisatie waarbij de privacy “in control” is, schept vertrouwen en onderscheidt zich positief.

Aan de verplichtingen veranderen wij niets maar wij kunnen Privacy wel “voor u laten werken”.

Methode

Het Privacy Huys stelt dat een organisatie zich in een van de volgende fasen bevindt:

 • Oriëntatie fase

 • Ambitie fase

 • Operationele fase

Voor iedere fase heeft Het Privacy Huys een passende oplossing waarbij de klant

zowel tijdens het project als gedurende de operationele fase toegang heeft tot onze Privacy helpdesk.

Oriëntatie fase

In de oriëntatie fase geven wij organisaties op laagdrempelige wijze inzicht in de regelgeving, risico’s en kansen van de verwerking van persoonsgegevens. 

Op basis van het verkregen inzicht creëert de organisatie draagvlak en besluit over het vervolgtraject.

Ambitie fase

Organisaties die besloten hebben om gericht met privacy en informatiebescherming aan de slag te gaan, bevinden zich in de ambitie fase. Tijdens deze fase wordt de mate waarin de organisatie voldoet aan de privacy regelgeving in kaart gebracht. Aanvullend begeleiden wij de organisatie met interactieve workshops bij het formuleren van privacy beleid, gedragsregels en doelen.

Operationele fase

In de operationele fase begeleiden wij bij het operationaliseren van het privacybeleid. Hierbij wordt privacy geïntegreerd in de bedrijfsprocessen en zorgen wij voor monitoring en onderhoud van het privacy programma.

Nieuws

Contact

Het Privacy Huys BV

Brightlands Smart Services Campus

Smedestraat 2

6411 CR Heerlen

08 50 60 90 25

algemeen@hetprivacyhuys.nl